Formål


Fondens formål er gennem oplysning, forskning eller på anden måde at støtte bestræbelser for inden for landets grænser at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende.


Fra foreningens ekskursion til Silkeborg

Fra Fondens ekskursion til Silkeborg Statsskovdistrikt 2003