Organisation


Fondens øverste organer er repræsentantskabet og forretningsudvalget. Medlemmerne er ulønnede.


Cykelsti i bøgeskov

Publikumsvenlig bøgeskov med asfalteret cykelsti på nedlagt baneterræn.
Foto fra Fondens ekskursion til Silkeborg Statsskovdistrikt i 2003.