Faktaark over danske træarter


Her kan du downloade faktaark om en række almindelige træarter.
Arkene kan frit bruges til ikke-kommercielt brug.Almindelig røn
Ask
Bøg
Dun-birk
Skov-fyr
Småbladet lind
Stilkeg
Storbladet elm
Vinter-eg
Vorte-birk© Fonden for Træer og Miljø / Jette Dahl Møller