Valdemar Petersens samling
af gamle duftroser


Valdemar Petersens livslange virksomhed med de gamle roser har bevirket, at mange har fået øjnene op for store værdier, der nær var blevet glemt, men nu – på foranledning af Dronning Ingrid (Fondens Protektor 1979-2000) – er bevaret for eftertiden i Gerlevparken.

Rosenhaven er tegnet af landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt og er anlagt i 1986. I dag er rosensamlingen en værdifuld genbank.

Valdemar Petersen (1901-1986) var i begyndelsen af 1920'erne på valsen og arbejdede bl.a. i Frankrig med at plante roser på slagmarkerne fra 1. verdenskrig ved Verdun. Her blev interessen for de gamle historiske roser vakt, og hjemvendt til Danmark startede han planteskolen i Løve og begyndte at samle, afprøve og opformere de bedste af de gamle rosensorter. Han lagde særlig vægt på typer, som stammer fra tiden før den store forædling begyndte omkring 1800. De er karakteriseret ved en kraftigere duft end de nye roser, mens farvepragten måske er knap så fremtrædende.

Han fortsatte arbejdet i nær ved 50 år og blev her i landet banebrydende på det område, der omfatter gamle historiske roser. Han samlede mere end 500 arter og sorter. Samtidig søgte han, så vidt det var muligt, at finde ud af rosernes historie.

Hans begejstring for "gammeldags roser" var deres særprægede form og farve, deres duft og historiske oprindelse. Og han mente for ret at værdsætte tidligere tiders roser, må man have respekt og følelse for de værdier, der er skabt i tidligere kulturperioder.