Hvordan søger du?


Fonden Træer og Miljø åbner for ansøgninger om støtte til mindre projekter, der formidler viden om træer!

I perioden under og umiddelbart efter finanskrisen har Fonden for Træer og Miljø ikke haft økonomisk mulighed for at yde støtte til nye projekter. Fonden er dog heldigvis nu igen i stand til så småt at begynde at yde støtte til eksterne aktiviteter.

Hvad kan der søges om?
Der åbnes for ansøgninger på op til 40.000 DKK for støtte til projekter, hvis fokus er formidling om træer. Der tænkes her på formidling om træernes biologi, historie og/eller miljømæssige betydning herunder træernes biomasseproduktion og klimapåvirkning samt bidrag til energiforsyning, og biodiversitetsbeskyttelse. Fonden ser gerne, at nye elektroniske medier indgår i den påtænkte formidlingsproces.

Der gøres opmærksom på, at ansøgninger til indkøb af planter kun kun kan imødekommes, såfremt planter indgår i projektet, og da kun med højst 50% af det søgte beløb.

Hvem kan søge?
Ansøgninger modtages fra både enkelte personer og organisationer.

Ansøgninger
skal indeholde en projektbeskrivelse, projektperioden, et detaljeret budget, en liste over projektdeltagere samt et kort (maks. 2 sider) CV for den person, der bliver hovedansvarlig for projektets gennemførelse. En liste over evt. øvrige økonomiske bidragsydere og deres økonomiske støtte til projektet skal også være vedlagt.

Hvornår kan man søge?
Ansøgninger modtages løbende. Fonden tager stilling til de indkomne ansøgninger 2 gange årligt.


Leif Bolding