Velkommen til Fonden


Fondens årsmøde 2019
afholdes lørdag den 11. maj kl. 10.00 på Strids Mølle, Åvej 2, 4470 Svebølle med efterfølgende ekskursion i bus.

PROGRAM

Kl. 10.30
Dagsorden for repræsentantskabsmødet

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Årsberetning ved Katherine Richardson og Niels Juhl Bundgaard
4. Spørgsmål til beretningen
5. Regnskabet 2018 ved Henni Steffensen
6. Spørgsmål til regnskabet
7. Valg til repræsentantskabet
8. Valg til forretningsudvalget
9. Beretning for Gerlevparken ved Sussie Staun Pallesen
10. Eventuelt

Valg til repræsentantskab og forretningsudvalg afholdes i henhold til Fundatsen
Ved mødet serveres kaffe/te og kager.
Det skulle glæde os, hvis du deltager med ledsager.

Kl. 12.00
Fonden er vært ved en lækker frokost-tallerken i Strids Mølles Café.

Alt sammen hjemmelavet og produceret fra egne råvarer
Der betales for egne drikkevarer
(Tilmelding til frokost er bindende)

Kl. 13.00
Ekskursion i bus fra Strids Mølle

Vi vil på turen besøge Bromølletaksen, Vesterbygaard allé og park, Vesterlyng og Kalundborg Museum, hvor vi ser og hører om et gammelt morbærtræ, silke-sommerfuglelarver og silkefremstilling.
Herefter går turen tilbage til Strids Mølle. Vi forventer at være tilbage ca. kl. 16.30.

Om Vesterbygaard
I 2005 støttede Fonden genplantning af den gamle 700 meter lange elmeallé, der på grund af sygdom var fældet i 1995. Den nye allé består af kejserlind Tilia vulgaris ’Pallida’.
Vesterbygaard har været i familiens eje siden 1843, hvor den blev købt som en brandtomt. Omkring bygningerne ligger en større have delvist omkranset af kampstensmure. Her er flere vandgrave og adskillige gamle og sjældne træer og vækster.