Velkommen til Fonden


Årsmøde 2021
Fondens årsmøde 2021 afholdes lørdag den 19. juni kl. 10.00 i
Café Bomhuset, Strandvejen 235, 2920 Charlottenlund (tlf. 3965 6700)
med efterfølgende besøg i Forstbotanisk Have i Charlottenlund.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, der begynder kl. 10.30
1.   Velkomst
2.   Valg af dirigent
3.   Årsberetning ved Peter Hoffmann
4.   Beretning for Gerlevparken ved Sussie Staun Pallesen
5.   Spørgsmål til beretningerne
6.   Regnskabet 2020 ved Henni Steffensen
7.   Spørgsmål til regnskabet
8.   Valg til repræsentantskabet
9.   Valg til forretningsudvalget
10. Eventuelt

Ved mødet serveres kaffe/te, kage og frugt.
Du er velkommen til at deltage med ledsager.

Kl. 12.00
Fonden er vært ved en lækker frokost i Café Bomhuset
(Tilmelding til frokost er bindende)

Kl. 14.00
Mødes vi i Forstbotanisk Have, Bregnegårdsvej 2, 2960 Charlottenlund
til en guidet rundvisning med en helt speciel overraskelse.

Tilmelding til årsmødet incl. frokost senest mandag den 10. juni
til Henni Steffensen på telefon 3811 3205.

Kontingent for 2021 til Støttekredsen er kr. 200.
Beløbet kan indsættes på konto i Sydbank nr. 6735 1866578.