Velkommen til Fonden


Fondens årsmøde 2020

Fondens årsmøde 2020 afholdes lørdag den 15. august kl. 10.00 på Gerlev Kro, Bygaden 4, Gerlev, 3630 Jægerspris (tlf. 4752 2174) med efterfølgende besøg i Gerlevparken.

DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Årsberetning ved Katherine Richardson og Peter Hoffmann
4. Beretning for Gerlevparken ved Sussie Staun Pallesen
5. Spørgsmål til beretningerne
6. Regnskabet 2019 ved Henni Steffensen
7. Spørgsmål til regnskabet
8. Fondens fremtidige organisering
9. Valg til repræsentantskabet (der er ingen medlemmer på valg i år)
10. Valg til forretningsudvalget (medlemmer vælges for et år ad gangen)
11. Eventuelt

Ved mødet serveres kaffe/te, kage og frugt.

Kl. 12.00
Fonden er vært ved en lækker frokost på Gerlev Kro.
(Tilmelding til frokost er bindende)

Kl. 13.30
Mødes vi i Gerlevparken

Tilmelding til årsmødet incl. frokost senest mandag den 10. august 2020
via tilmeldingskuponen her eller til Henni Steffensen på telefon 3811 3205.