Sg sttte fra Fonden

Hvad kan der sges om?
Der bnes for ansgninger p op til 40.000 DKK for sttte til projekter, hvis fokus er formidling om trer. Der tnkes her p formidling om trernes biologi, historie og/eller miljmssige betydning herunder trernes biomasseproduktion og klimapvirkning samt bidrag til energiforsyning, og biodiversitetsbeskyttelse. Fonden ser gerne, at nye elektroniske medier indgr i den ptnkte formidlingsproces.

Der gres opmrksom p, at ansgninger til indkb af planter kun kan imdekommes, sfremt planter indgr i projektet, og da kun med hjst 50% af det sgte belb.

Hvem kan sge?
Ansgninger modtages fra bde enkelte personer og organisationer.

Ansgninger
skal indeholde en projektbeskrivelse, projektperioden, et detaljeret budget, en liste over projektdeltagere samt et kort (maks. 2 sider) CV for den person, der bliver hovedansvarlig for projektets gennemfrelse. En liste over evt. vrige konomiske bidragsydere og deres konomiske sttte til projektet skal ogs vre vedlagt.

Hvornr kan man sge?
Ansgninger modtages lbende. Fonden tager stilling til de indkomne ansgninger to gange rligt.


Genplantet lindeallé ved Aagaard Gods