Den Danske Trsamling

Den Danske Trsamling i Gerlevparken klargres for tiden med henblik p at give den opvoksende ungdom samt besgende i parken kendskab til de danske trer og buske.

Dette krver yderligere udbygning med stier i trsamlingen, udformning af informationsmateriale i form af skilte og strre faste plancher samt faktaark og foldere med bl.a. henvisninger til Den Danske Trsamlings hjemmeside, hvor et afsnit vil blive fremstillet srligt tilrettelagt for undervisning.

Den 10 hektar store park blev overdraget Fonden i 1979. Herefter begyndte etableringen af Den Danske Trsamling i samarbejde med Arboretet i Hrsholm, Den Kgl. Veterinr- og Landbohjskole og Botanisk Institut ved Kbenhavns Universitet.

P grundlag af skitser dels fra Arboretet og fra professor Sven-Ingvar Andersen blev den endelige plan udarbejdet af landskabsarkitekt Morten Holme. I Gerlevparken er der for frste gang skabt en ben, offentlig tilgngelig samling af udelukkende naturligt forekommende danske trer og buske.Fra trsamlingen

Efter den sidste istids afslutning, for ca. 12.000 r siden, har forskellige plantesamfund og skovtyper vret en del af det danske landskab. De vigtigste af disse skovtyper er reprsenteret i Gerlevparken.

Samlingen, der omfatter ca. 75 arter, er en demonstration af de forskellige bevoksninger som stangskov og en mere ben bevoksning af specielt udvalgte trer. Anlagte stier frer gennem de bne og lyse skovtyper som birke- og rnneskovene til de mrkere og tungere skovtyper som linde- og bgeskovene. Her kan man opleve de forskellige indtryk, som den danske natur giver mulighed for. Ved artsudvlgelsen og plantningen er det tilstrbt, at resultatet kommer s tt p en naturlig bevoksning som muligt.

For at sikre at de trarter, der blev plantet i samlingen var af dansk oprindelse skete trartsudvalget og navnlig valget af proveniens i tt samarbejde med Frkildeudvalget og Statsskovvsenets Planteavlsstationer, - s ogs p det mere videnskabelig plan, er trer og buske i Den Danske Trsamling et besg vrd.

Det er Fondens ml, at denne enestende samling vil blive det sted i Danmark, hvor de oprindelige danske vedplanter er samlet til gavn for fremtidens planteproducenter, som undervisning for hjere lreranstalter og skoler samt for almindeligt publikum.